Skip to main content

Transformatie Terra Nova

De sloopwerkzaamheden van Terra Nova zijn waarschijnlijk voor de bouwvakantie afgerond. Na afgifte van de…
Stefan
januari 21, 2017
Luchtfoto Entreegebied 1

Zienswijzen Entree

Van 4 februari tot 18 maart 2022 liggen het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan…
Stefan
januari 15, 2017

Collegebesluit Entree

Het College van B&W heeft op 25 januari 2022, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp…
Stefan
januari 14, 2017