Skip to main content

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Entree Midden’ dat vorig jaar ter inzage heeft gelegen, moet op een aantal belangrijke onderdelen worden gewijzigd en aangevuld. Het is gebruikelijk om bij dit soort grote wijzigingen een nieuw ontwerpbestemmingsplan te maken en ter inzage te leggen. Maar omdat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, is dat niet meer haalbaar. Daarom wordt de planologische procedure voortgezet onder de Omgevingswet, wat gevolgen heeft voor de planning.

De wijzigingen vragen om een grondige aanpak. Daarvoor hebben we tijd nodig. Over een aantal wijzigingen moeten we nog een besluit nemen. Een van deze besluiten gaat bijvoorbeeld over het programma woningen, kantoren en overige voorzieningen. En dat leidt weer tot het aanpassen van noodzakelijke onderzoeken op het gebied van verkeer, geluid, luchtkwaliteit, stikstof en bezonning.

Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kan er geen nieuw ontwerpbestemmingsplan meer ter inzage worden gelegd. De Omgevingswet biedt alternatieve mogelijkheden. Aankomende periode gaan wij onderzoeken hoe we de ontwikkeling van Entree onder de Omgevingswet mogelijk kunnen maken. In het najaar van 2023 verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Wat is wél mogelijk?

In de tussentijd onderzoeken we samen met de grondeigenaren wat wél mogelijk is. Zo gaan we de start van de bouw van Terra Nova stimuleren. En we bekijken of er misschien onderdelen zijn die binnen het geldende bestemmingsplan ontwikkeld kunnen worden. In de tussentijd willen we het gebied zo goed mogelijk benutten. Denk aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen, tijdelijke woonunits aan het Bredewater en de beweegroute Rondje Gezond.