Skip to main content

Met het ontstaan van Entree is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn. Denk aan regels over de plaats van gebouwen, over hoe het er uit gaat zien en over geluidsnormen. Zo zorgen we dat Entree dé vernieuwende stadswijk van Zoetermeer wordt. Een plek waar een actieve leefstijl centraal staat en waar groen het straatbeeld bepaalt. De gemeente legt dit vast in een aantal documenten, waaronder het Bestemmingsplan. Milieueffecten zijn onderzocht en vastgelegd in het Milieueffectrapport (MER). Daarnaast zijn er een Beeldkwaliteitsplan en een Exploitatieplan gemaakt en liggen er twee samenhangende besluiten ter inzage, namelijk het ‘Besluit hogere waarden geluid’ en ‘Stap 3 besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering’. 

Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit genomen. Dit betekent dat de ontwerpdocumenten van 4 februari tot 18 maart 2022 ter inzage liggen. Iedereen die wil, kan hierop een zienswijze indienen via www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer. Daar vind je de documenten en de uitleg over het indienen van een zienswijze. 

Meer informatie

De hele procedure hebben we voor je in een schematisch overzicht gezet. Ook kun je het filmpje bekijken met een toelichting op de documenten en het indienen van een zienswijze. 

Vragenuren Entree 15 februari

Heb je na het lezen van de stukken of de informatie op de website vragen? Klik dan hier. Wij zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Daarnaast staan onze specialisten voor je klaar tijdens een Vragenuur Entree op dinsdag 15 februari in het Boerhaavebuilding, Boerhaavelaan 33. Tussen 13.00 en 21.00 uur vinden er enkele plenaire vragenuren plaats waarin alle vragen worden beantwoord. Per vragenuur kunnen we maximaal 20 personen ontvangen.
Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via het contactformulier. We vernemen graag of je aan een middag of avond vragenuur wilt deelnemen. Uiterlijk 11 februari ontvang je een bevestiging en het tijdstip van het vragenuur waarop je bent ingedeeld. Een coronatoegangsbewijs is verplicht.