Skip to main content

Entree wordt dé toegangspoort van Zoetermeer en een etalage van de ambities van onze stad. Het moet vooral ook een woonwijk worden waar Zoetermeerders en mensen uit de regio zich thuis voelen en willen wonen. Dat vraagt om een woningaanbod dat goed aansluit op hun wensen.

Springco Urban Analytics voerde in 2020 een uitgebreid woningmarktonderzoek uit naar de woonconsumenten uit onze regio. Hun voorkeuren, leefstijlen, verhuisgedrag en onderliggende motieven zijn vertaald in het meest kansrijke en realistische programma voor Entree. Directe toegang tot wegen en OV, hoogwaardige stedelijke voorzieningen, arbeidsplaatsen en een goed vormgegeven woonomgeving zijn belangrijke kwaliteiten voor met name jonge stedelingen en starters, maar ook voor empty nesters en oudere Zoetermeerders. Deze kwaliteiten en doelgroepen sluiten daarmee goed aan bij het Masterplan Entree.

Kortom, waardevolle inzichten, waarmee de gemeente Zoetermeer in samenwerking met de grondeigenaren de verdere ontwikkeling van Entree zal vormgeven.