Skip to main content

Blogpost

16 juli 2020

Marc Rosier

De zomervakantie staat voor de deur. Voordat de relatieve rust over ons neerdaalt, neem ik je graag mee in een terugblik op de afgelopen maanden. Een periode waarin het coronavirus de gemoederen flink bezighield. Desondanks gingen de plannen voor Entree Zoetermeer onverminderd door. Ik geef je ook graag een doorkijk naar de rest van het jaar. Een tipje van de sluier? We zijn formeel gestart met het bestemmingsplan!

Als wethouder heb ik een droom waar ik al jaren naartoe werk. Dat ik over tien jaar de afslag neem op de A12 en die prachtige, nieuwe stadswijk inrijd. Een wijk met een grote variatie in woningen voor verschillende doelgroepen. Entree wordt zo gebouwd dat bewoners vooral te voet gaan of kiezen voor de fiets en het OV. Het station is vlakbij, haltes worden opgeknapt, voorzieningen worden verbeterd. Het wordt een stadswijk die uitnodigt om naar buiten te gaan, met parken en gevels, daken, balkons en terrassen met een groene aankleding.

Versnellen
Achter de schermen werken we hard aan het verwezenlijken van deze mooie plannen. Met de grondeigenaren in het gebied hebben we de afgelopen periode overeenstemming bereikt over de koers voor de komende jaren. In februari hebben we een Letter of Intent (LOI) ondertekend. Daarin spreken alle partijen formeel uit met elkaar te willen ontwikkelen. Hierdoor kunnen we dit jaar een aantal zaken versnellen: de ontwikkelovereenkomsten met de grondeigenaren, het bestemmings- en inrichtingsplan, de rapportage over de effecten op het milieu en de gebiedsmarketing. In het raadsbesluit van 18 mei 2020 kan je  meer lezen over de versnelling.

Samenspraak
Dat is natuurlijk goed nieuws, versnellen. De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo’n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Maar versnellen mag nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee we plannen maken en uitvoeren. De kracht van Entree is samenwerking en samenspraak. Met alle publiek-private partijen, maar ook met bewoners van Zoetermeer. Als input voor de milieurapportage, het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan hebben we vorig jaar behalve de ideeën van grondeigenaren in Entree, ook die van bewoners uit omliggende wijken en andere geïnteresseerden in de stad verzameld.

Ook konden geïnteresseerden afgelopen voorjaar hun zienswijze delen over het concept Startdocument voor Entree. In dit document omschrijven wij als gemeente het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree te komen. Het College en de gemeenteraad hebben de ontvangen adviezen en zienswijzen bestudeerd en beantwoord. Op basis hiervan én op de aandachtspunten van de Raad, hebben we het Startdocument aangepast. Het raadsmemo hierover kan je hier inzien.

Bestemmingsplan in voorbereiding
Inmiddels kan het bestemmingsplan geschreven worden. Voor mij het hoogtepunt van de afgelopen maanden. Bestemmingsplannen zijn langdurige trajecten, maar ook de echte start van het project. Het is het formele kader waarbinnen alle partijen kunnen ontwikkelen en voor de gemeente hét moment om die ontwikkeling mogelijk te maken. Het is mijn doel voor het komende anderhalf jaar te zorgen dat het bestemmingsplan er komt. Op dit moment gaan we ervan uit dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage ligt.

Voordat het zover is, staan eind dit jaar nog twee andere bijzondere momenten op de planning. Eind 2020 zal het College het ontwikkelkader en de ontwikkelovereenkomsten met de marktpartijen vaststellen. Ook hopen we dat eind dit jaar de gemeenteraad een besluit neemt over de financiële haalbaarheid van het plan en daarmee het startschot geeft voor de investeringen. Hoe feestelijk sluiten we dan het jaar 2020 af!