Skip to main content

De mobiliteitsbehoefte verandert. Steeds meer mensen nemen het openbaar vervoer, gaan lopen of pakken de fiets. Onze nieuwe stadswijk wordt daar volledig op ingericht. Met vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde (elektrische) fietsen en auto’s. In Entree wordt geanticipeerd op de mobiliteit van de toekomst, waarbij de toegang tot vervoersmiddelen belangrijker is dan het bezit van een voertuig zelf. Op 8 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de mobiliteitsvisie Entree naar de gemeenteraad gestuurd. 

Wat is er nodig om duurzame mobiliteit in Entree tot een succes te maken?

Toekomstige bewoners omarmen duurzame mobiliteit

Kies je voor wonen in Entree, dan kies je voor duurzame mobiliteit. Een groot deel van de woningen beschikt niet over een parkeerplaats. Bewoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op loop- en fietsafstand, van het goede openbaar vervoeraanbod en vormen van deelmobiliteit. 

Thuiswerken en collectieve werkplekken faciliteren

In Entree stimuleren we thuiswerken en werken in collectieve werkruimtes/werkcafés. Ook de dagelijkse voorzieningen zijn op loop- en fietsafstand. Daar is rekening mee gehouden in de bouwplannen en voorzieningen in de plint.

 1. Lopen
  Lopen is de meest gezonde manier om je te verplaatsen en daarmee een belangrijke drager van het thema gezondheid in Entree. Voor doelgerichte verplaatsingen, bijvoorbeeld naar het station, is lopen tot gemiddeld 800 meter een optie. 
 2. Fiets, deel(bak)fiets
  Ook de fiets is een duurzaam en gezond vervoersmiddel, en past daarom bij de ambities van Entree. Door het uitgebreide fietspadennetwerk, de handige fietsroutes en het comfort wordt het de fietser erg aantrekkelijk gemaakt. Comfort wordt bepaald door onder andere hoogteverschillen, voorrang, wachttijd bij verkeerslichten en verharding. In de huidige plannen is al een nieuwe fietsverbinding over de A12 en het spoor opgenomen, net als een fietspad langs de Afrikaweg. Er komen goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen én we gaan na waar het huidige ontwerp van de openbare ruimte nog verder verbeterd kan worden voor de fietser.
 3. OV
  Entree ligt gunstig ten opzichte van de stations Zoetermeer en Centrum-west. Beide locaties bevinden zich op loop- en fietsafstand. Steden als Den Haag, Gouda, Utrecht en Leiden zijn met de trein en bus goed bereikbaar. Toch streven we continu naar verbetering. Zo zetten we ons samen met betrokken partijen in voor het verbeteren van het OV-aanbod, zorgen we voor een goede toegankelijkheid van bushaltes en voor voldoende fietsparkeervoorzieningen bij alle haltes en stations.
  Voor het aanbod en de tariefstelling zijn we ook afhankelijk van algemene ontwikkelingen en de exploitanten. De NS wil graag in gesprek met de gemeente over een kortingsabonnement voor nieuwe bewoners.
 4. Deelscooter en (deel)auto
  Deelmobiliteit is er voor de fiets, bakfiets, scooter en auto. Vanaf de eerste oplevering in Terra Nova worden deelauto’s aangeboden. Bij de bouwplannen zetten we in op het verwachte aantal deelauto’s. Mocht deelmobiliteit niet aanslaan zoals verwacht, dan wordt het percentage deelauto’s in de volgende bouwplannen verlaagd. Door deze fasering in de bouwplannen houden we de hoge ambitie voor deelmobiliteit open, maar toetsen we dat steeds aan vraag en aanbod uit de markt. 

Parkeerbeleid

In het parkeerbeleid voor Entree zijn duurzame ambities meegenomen. Hier gelden dezelfde parkeernormen als voor de binnenstad. Het parkeerregime luidt: de beperkt aanwezige parkeerplaatsen op het maaiveld kunnen alleen voor kort parkeren worden gebruikt. Bewoners en bezoekers parkeren inpandig in parkeergarages van de grondeigenaren. De kosten hiervoor worden in de verkoop/verhuurprijs of in de vorm van een abonnement doorberekend. Betaald parkeren ontmoedigt autobezit van bewoners en autogebruik van bezoekers. 

Bewoners van Entree komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning of -ontheffing in de openbare ruimte. In de omliggende wijken Meerzicht en Driemanspolder wordt onderzocht of een parkeerregime nodig is om parkeeroverlast vanuit Entree te voorkomen.