Skip to main content

Met het slaan van letterlijk een mijlpaal door wethouder Marc Rosier en grondeigenaren (Breevast, Hillborgh, Van Omme en De Groot en Veldboom) is het startsein gegeven voor de uitwerkingsfase voor woningbouw in Entree. Zaterdagmiddag 9 oktober 2021 werd stil gestaan bij de ondertekening van vijf anterieure overeenkomsten. Het event ‘Entree, maak het mee’ trok circa 1.000 geïnteresseerden naar de Boerhaavelaan. Grondeigenaren lieten hun eerste schetsen zien en gingen samen met de gemeente Zoetermeer in gesprek met omwonenden en veel woningzoekenden over de aankomende planuitwerking.

‘Entree wordt een mooie en levendige nieuwe stadswijk met veel groen en water. Er is veel ruimte voor fietsers en wandelaars. Een unieke wijk die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. In oktober start de uitwerking van het inrichtingsplan van ongeveer 28 hectare openbaar gebied. Hierbij kun je denken aan groengebieden, de nieuwe fietsroutes en de uitbreiding van water in het gebied. De Afrikaweg wordt een nieuwe stadsstraat, die zorgt voor de verbinding tussen de wijken Meerzicht en Driemanspolder. De eerste stappen van de ventwegen langs de Afrikaweg starten begin 2022, een flinke operatie want de bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven, het wordt het nieuwe visitekaartje van Zoetermeer’, aldus wethouder Marc Rosier.

Stedelijk wonen krijgt een plek in Zoetermeer

Wethouder Marc Rosier wijst op de enorme bijdrage die Entree heeft binnen Zoetermeer. ‘In deze nieuwe stadswijk realiseren de grondeigenaren vele soorten woningtypes en woonvormen. De locatie is ideaal voor mensen die in het gebied werken, voor studenten en voor mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de binnenstad, en bij een knooppunt van openbaar vervoer. De eerste transformatie van het project Terra Nova naar 385 woningen met zorgprogramma start begin 2022. De overige woningbouwlocaties aan de Boerhaavelaan en het Bredewater in 2023 volgen snel.’

Met het oog op de woningbouw in Entree heeft Zoetermeer een bijdrage gekregen van € 11,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan de gemeente extra publieke maatregelen nemen zoals het realiseren van een hoogwaardig Entreepark en een groene stadsstraat, die naast een goede doorstroming zorgt voor een prettig verblijfsgebied. Daarnaast is er een subsidie van € 5,5 miljoen beschikbaar hiermee kan een start worden gemaakt met het uitwerken van plannen voor de stationshal met 1.000 fietsparkeerplaatsen en van de opwaardering van het station aan de noordzijde (stadszijde). ‘We naderen steeds meer de realisatie van het Masterplan dat in 2019 is vastgesteld. Ik ben trots op dit plan dat in nauwe samenwerking met BURA urbanism, LOLA Landscape Architects en de grondeigenaren is ontwikkeld’, zegt Programmamanager Entree Rik Dalmeijer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de nieuwsbrief.