Skip to main content

Van havenstad Rotterdam en historische stad Leiden maakte Robert Bergenhenegouwen begin dit jaar de stap naar New Town Zoetermeer, in de rol van gebiedsmanager Entree. “Ik vind het een mooie uitdaging om het voormalig kantorengebied te transformeren naar een levendige stadswijk.”

Robert zocht een nieuwe uitdaging in de stedelijke vernieuwing in een ander type stad. Die uitdaging vond hij bij Entree, de eerste grote binnenstedelijke transformatie van Zoetermeer. “Het afgelopen half jaar heb ik vooral veel energie gestoken in de samenwerking met het gebiedsteam, het bestuur en de ontwikkelaars in Entree. Daarnaast heb ik kennisgemaakt met de klankbordgroep openbare ruimte en station en de ondernemers van de business breakfast club. Het is leuk om weer met veel verschillende partijen en belangstellenden te werken, zoals ik destijds ook deed in het stationsgebied Leiden en Rotterdam Katendrecht.”

Gezonde leefstijl

Entree onderscheidt zich van andere stedelijke gebieden door het speelse en groene karakter. Met groene gevels en groene daken en terrassen. Het wordt een stadswijk waar een gezonde en actieve leefstijl voorop staat. “In zo’n aantrekkelijk leefklimaat spelen mobiliteit en duurzaamheid een grote rol”, legt Robert uit. “Dit is de kans voor Zoetermeer om de transitie te maken naar andere vormen van mobiliteit dan de auto. Dat maken we mogelijk door de fietsverbindingen te optimaliseren, zoals de fietsbrug naar Rokkeveen, en door de verbinding tussen het station en de binnenstad te verbeteren. Ook deelmobiliteit is onderdeel van de plannen.”

Onderdeel van de stad

Een ontwikkelgebied staat nooit op zichzelf, daarom is het belangrijk om de omliggende gebieden actief te betrekken. Aan Entree grenzen de wijken Driemanspolder en Meerzicht. En natuurlijk het stationsgebied, waar ook grote plannen voor zijn. “We realiseren Entree voor de hele stad, om Zoetermeer mooier en aantrekkelijker te maken. Om kinderen die nu nog bij hun ouders wonen, straks ook een plek in de stad te kunnen bieden. Vanzelfsprekend worden alle belanghebbenden daarbij betrokken; bewoners, ondernemers, geïnteresseerde marktpartijen en iedereen die mee wil denken over een aantrekkelijk en duurzaam Entree. Met participatie kun je met elkaar aan draagvlak werken en worden plannen beter.”

Contact met de buurt

Geen betere en persoonlijkere manier om in contact te komen met de buurt dan er op uit gaan, vindt Robert. “Dat kan een rondwandeling zijn of een gesprek bij de maquette. Het liefst één op één. Of ik ga gewoon naar buiten om te kijken of er iets speelt. We organiseren ook bijeenkomsten met buurtvertegenwoordigers. De vorige heb ik nét gemist, die vond plaats een dag voordat ik bij Entree begon. Dus ik kijk uit naar de bijeenkomst in september, die zijn we nu aan het voorbereiden. Een belangrijk agendapunt is het stopzetten van de procedure van het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Entree Midden’.”

Participatie

In het college en de raad is aangegeven dat het ontwerpbestemmingsplan niet wordt vastgesteld.
Dat heeft te maken met noodzakelijke wijzigingen in de programmering en nieuwe inzichten, onder andere door de zienswijzen die binnenkwamen toen het bestemmingsplan vorig jaar ter inzage lag. “Alle zienswijzen zijn in behandeling genomen, want we nemen participatie nou eenmaal erg serieus. Het kost veel tijd om over elke wijziging een besluit te nemen, vandaar dat we achterlopen op de planning.”

Normaal gesproken wordt een ontwerpbestemmingsplan met wijzigingen opnieuw ter inzage gelegd. Maar onder de Omgevingswet, die per 2024 ingaat, is dat niet meer mogelijk. De planologische procedures moeten vanaf dat moment binnen die wet een vervolg krijgen. Samen met de ontwikkelaars in het gebied gaan we dat de komende maanden verder uitwerken.”

Eerste fysieke deel

Ondertussen worden projecten zoveel mogelijk opgepakt. Zo zijn de gesprekken met Breevast over de bouw van Terra Nova in volle gang. Robert: “Het gaat om de realisatie van 400 woningen, het eerste fysieke deel van Entree. Ook aan de westkant van Entree zijn we bezig. Er zijn tijdelijke woonunits gerealiseerd aan het Bredewater, onder andere voor Oekraïners. Daarmee krijgen de gebouwen in het gebied nu al een nuttige invulling. En door de activiteiten in Club Entree die regelmatig door Nina Timmermans worden georganiseerd, zetten we Entree meteen goed op de kaart.”

“Ik zie uit naar de verdere kennismaking in september. En naar de komende jaren waarin we met elkaar deze mooie stadswijk gaan realiseren. Met alle enthousiaste mensen ben ik ervan overtuigd dat deze opgave slaagt!”

In zijn vrije tijd staat Robert regelmatig zijn kids aan te moedigen langs de lijn, trapt hij zelf een balletje of loopt een rondje hard. Robert woont in Leiden, samen met zijn vrouw Mirjam en hun kinderen Cas en Annique.