Skip to main content

Goed nieuws! We krijgen van het Rijk ruim 13 miljoen euro om bij station Zoetermeer een goede fietsverbinding tussen de noord- en de zuidzijde van de stad te maken. De fietsroute gaat vanaf de Afrikaweg over de A12 en de sporen naar de wijk Rokkeveen.

Vernieuwing stationsomgeving

Al langer zijn er plannen voor de opwaardering van de gehele stationsomgeving. Dit staat in de stationsvisie die in mei 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2023 verwachten we de uitwerking van de visie naar een structuurontwerp naar de gemeenteraad te kunnen sturen. Onderdeel van dit structuurontwerp is de fietsroute waar nu subsidie voor is verkregen, zodat deze versneld kan worden gerealiseerd.

Niet meer over Nelson Mandelabrug

Er is inmiddels een ontwerp voor het realiseren van een plintgebouwstation met een stationshal en een fietsenstalling aan de noordzijde (stadskant) van de Nelson Mandelabrug. Vanaf de Afrikaweg komt er een nieuwe fietsbrug naar het dak van het plintgebouw. Met de extra subsidie van 13,3 miljoen euro kan deze fietsroute worden doorgetrokken over de A12 en de sporen naar de zuidzijde van de stad. Fietsers hoeven aan de zuidzijde dan niet langer gebruik te maken van de liften of roltrappen van de Nelson Mandelabrug. Ook kunnen brommers deze route gebruiken. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige route in de Nelson Mandelabrug, waar brommers nu niet zijn toegestaan. Hoe de fietsroute precies gaat aansluiten op de zuidzijde werken we nog uit.

4.000 fietsers per dag

De fietsroute over de A12 is een grote wens van bewoners die in augustus en september 2022 hebben meegepraat over het ontwerp voor het plintgebouwstation en de nieuwe fietsverbinding. Berekend is dat met de komst van 4.500 woningen aan de noordzijde (stadskant) in Entree het aantal fietsers dat van de fietsverbinding gebruik zal maken verdubbelt, tot bijna 4.000 fietsers per dag.

De subsidie is afkomstig uit het Mobiliteitsfonds van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het geld is toegekend op basis van cofinanciering. Dit betekent dat de gemeente ook zelf nog moet investeren. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de cofinanciering, maar ook over de besteding van de 13,3 miljoen euro.