Skip to main content

Terwijl onze nieuwe stadswijk de komende jaren steeds meer vorm krijgt, kijken wij hoe we nu al voor wat levendigheid kunnen zorgen in Entree. Bijvoorbeeld door activiteiten en evenementen te organiseren in het gebied.

Geschikte locatie

Het terrein van eigenaar Breevast aan de Boerhaavelaan is als buitengebied een geschikte plek voor activiteiten en evenementen. Daarom heeft de gemeente een omgevingsvergunning voor tien jaar aangevraagd, uiteraard met toestemming van Breevast. De vergunning is op 20 maart 2024 verleend. Het kaartje geeft aan om welk terrein het gaat.

Deze plek biedt bewoners en buurtverenigingen de gelegenheid om dicht bij huis te genieten van leuke activiteiten en evenementen. Denk aan markten, circus, muziek, food, hobby’s en sport. Ook kun je zelf iets op het terrein organiseren.

Wat staat er in de omgevingsvergunning?

Er is een omgevingsvergunning verleend voor 3 typen evenementen. Deze zijn ingedeeld naar geluid en aantal dagen per jaar:

Type I: geen muziek, 120 dagen per jaar. Voorbeelden: Vlooienmarkt, sportdag;
Type II: muziek is ondersteunend, 40 dagen per jaar. Voorbeelden: circus, foodtrucks, cultureel festival met meerdere kleine podia;
Type III: muziek is sfeerbepalend, 10 dagen per jaar en alleen op het zuidelijk terreindeel. Een evenement duurt maximaal 2 aaneengesloten dagen. Voorbeelden: circus, cultureel festival , thematisch feest, roadshow.

Er komen geen type IV evenementen zoals popconcerten of DJ waarbij muziek het hoofddoel is. Ook komt er geen kermis.
Verder is er altijd een rustweekend zonder type II of III evenement voor en na een weekend met een type II of III evenement.

De gemeente heeft de vergunning op 19 december 2023 aangevraagd en deze is op 20 maart 2024 verleend.

Je leest hier de verleende vergunning en de ruimtelijke onderbouwing met onder andere het geluidsonderzoek.

Evenementenvergunning

Organiseer je een evenement? Dan heb je een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, rommelmarkt, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding vaak al genoeg. Kijk hier voor meer informatie.

Bewonersbijeenkomsten

Voorafgaand aan de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende soorten evenementen op de omgeving van de locatie. Omdat evenementen ook overlast kunnen opleveren konden ook buurtbewoners meepraten over de voorwaarden waar de evenementen op deze plek aan moeten voldoen. Op 12 oktober en op 28 november 2023 hebben we hierover met de buurt van gedachten gewisseld. Hier lees je het verslag van deze bijeenkomsten. In het verslag staat ook de toelichting op de vergunningaanvraag.

Bekijk hier de presentatie