Skip to main content

De verhuizing van de brandweerkazerne Stadshart naar het Abdissenbos gaat niet door. De brandweer blijft in de kazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten.

Te hoge kosten

De aanbesteding van de kazerne is afgerond en de beoogde aannemer heeft een kostenbegroting opgesteld. Door de extreem gestegen bouwkosten zijn de totale investeringskosten 12,2 miljoen euro. Dat is 3,5 miljoen euro hoger dan het beschikbare budget. De overschrijding van het budget is zo groot, dat er bovendien een nieuwe aanbesteding gedaan zou moeten worden. 

Renovatie kazerne Stadshart

Het college heeft in overleg met Veiligheidsregio Haaglanden besloten de brandweerkazerne niet te verhuizen naar het Abdissenbos, maar de bestaande kazerne aan de Brusselstraat te renoveren en te verduurzamen.

Entree

De locatie aan het Abdissenbos maakt onderdeel uit van de nieuwe stadswijk Entree. Aan het Abdissenbos staat momenteel een transformatorstation (ook wel verdeelstation) dat aan vervanging toe is. Dit verdeelstation moet namelijk voorzien in de groeiende energievraag van het ontwikkelgebied Entree en de wijk Meerzicht. Om ook in de toekomst in een ongestoorde energievoorziening te blijven voorzien, wordt het transformatorstation aan het Abdissenbos nu vervangen. Na de zomer organiseert de gemeente samen met Stedin een bijeenkomst om buurtbewoners hier meer over te vertellen. Wat er verder gaat gebeuren op de plek die gereserveerd was voor de brandweer, wordt nog onderzocht.

Lees hier het memo aan de gemeenteraad: College B&W Zoetermeer – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)