Skip to main content

Terwijl onze nieuwe stadswijk de komende jaren steeds meer vorm krijgt, kijken wij hoe we nu al voor wat levendigheid kunnen zorgen in Entree. Bijvoorbeeld door activiteiten en evenementen te organiseren in het gebied.

Geschikte locatie

Het terrein van eigenaar Breevast aan de Boerhaavelaan is als buitengebied een geschikte plek voor activiteiten en evenementen. Daarom wil de gemeente een omgevingsvergunning voor vijf jaar aanvragen, uiteraard met toestemming van Breevast. Het kaartje geeft aan om welk terrein het gaat.

Deze plek biedt bewoners en buurtverenigingen de gelegenheid om dicht bij huis te genieten van leuke activiteiten en evenementen. Denk aan markten, circus, muziek, food, hobby’s en sport. Ook kun je zelf iets op het terrein organiseren.

Bewonersbijeenkomst op 28 november

Evenementen kunnen ook overlast opleveren. Daarom wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende soorten evenementen op de omgeving van de locatie. We vinden het belangrijk dat buurtbewoners kunnen meepraten over de voorwaarden waar de evenementen op deze plek aan moeten voldoen. Op 12 oktober hebben we hierover met de buurt van gedachten gewisseld. Hier lees je het verslag. We gaan nu alles afwegen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Op 28 november is de volgende informatiebijeenkomst. Dan lichten we de onderzoeken met de wettelijke kaders en de concept vergunningaanvraag toe. Buurtbewoners hebben daar een uitnodiging voor ontvangen.

Bekijk hier de presentatie