Skip to main content

De Nederlandse woningmarkt kent grote krapte. Vooral in stedelijke regio’s van Nederland is er grote behoefte aan betaalbare woningen. De vraag naar woningen blijft sterk toenemen. Daarom moet er fors worden gebouwd.

Woningbouwimpuls
Prettig wonen betekent dat er genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Het Rijk stelde in 2019 met de woningbouwimpuls 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw van minstens 65.000 betaalbare woningen in Nederlands. Speciale aandacht gaat uit naar voor starters en mensen met middeninkomen, in regio’s waar de schaarste het grootst is. De projecten die een bedrag hebben gekregen zijn verdeeld over het hele land.

Het college van Zoetermeer heeft in november 2020 met succes een aanvraag voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls ingediend. Zoetermeer ontvangt voor de ontwikkeling van Entree een bijdrage van 11,5 miljoen uit de tweede tranche van de woningbouwimpuls. Met deze bijdrage kan Zoetermeer  de meeste woningen in de regio bouwen.

Wethouder Rosier: ‘’De bijdrage van het ministerie helpt ons het Entreegebied te ontwikkelen. Betaalbare woningen zijn daarbij een essentieel onderdeel. We zijn enorm blij met dit enorme bedrag.”

De ambities van Entree
Entree wordt straks een aantrekkelijke woonomgeving met zeker 4.500 woningen, de plek die de 10.000 Entree-bewoners thuis zullen noemen. Door onze speciale aandacht voor duurzaamheid, de hoogwaardige voorzieningen, architectuur, buitenruimte en bereikbaarheid – per OV, de fiets of met de auto – wordt het ook een plek waar de rest van Zoetermeer en bezoekers aan de stad straks met plezier zullen komen.