Skip to main content

Blogpost

10 mei 2021

Eric-Jan Pleijster

Denk eens terug aan die keer dat je per ongeluk tot je enkels in het water stond. Of toen het gras kriebelde aan je voeten. Met LOLA Landscape Architects willen wij natuurlijke ervaringen in de stad ensceneren die je bij blijven. Bijzondere ervaringen die leiden tot een herinnering. Met dit in gedachten hebben wij het structuurontwerp voor Entree gemaakt.

Met Entree is de ambitie uitgesproken om een gezonde wijk met een prettig leefklimaat te maken. In het structuurontwerp hebben we hier alle ruimte voor gemaakt. We zijn er namelijk van overtuigd dat we met een nieuwe ruimtelijke structuur steden gezonder en mensen gelukkiger kunnen maken. Het structuurontwerp is gebaseerd op drie elementen, die bijdragen aan een gezonde stad: een aangenaam klimaat, biodiversiteit en actief leven. Dat alles komt bij elkaar in het Entreepark.

Robuust park
Om te beginnen zien we in het Entreepark een kans om veel bomen te planten en daarmee een steentje bij te dragen aan een schonere, koelere omgeving. Bomen zijn immers ongelooflijk waardevol als het gaat om het afkoelen van het klimaat. Tegelijkertijd willen we een stadspark creëren met een grote variatie aan planten, bomen en dieren. We zien dan ook een robuust park voor ons, waar je in kunt verdwalen. Door het aanbieden van verschillende ecotopen – verschillende natuurlijke omgevingen – maken we het klimatologisch effect zo groot mogelijk. Binnen die ecotopen voelen ook dieren zich thuis. Denk naast de bekende stadsdieren ook aan vleermuizen, egels, spechten en wezels die hun weg vinden in de groenstructuren door Entree.

Waar het om gaat is dat we de juiste condities bieden om de natuur de laten floreren. Dus niet tuinieren op stadsniveau, maar de natuur grotendeels zijn gang laten gaan. We moeten zorgen voor de juiste voedingsbodem, zodat de wezel zich op zijn gemak voelt en niet meer weg wil.

Een groene, uitnodigende ontmoetingsplek
We zien het Entreepark als een nieuwe ruimtelijke structuur: een nieuw landschap dat de hele Entree en omliggende wijken met elkaar verbindt. In tegenstelling tot een ‘gewoon’ stadspark is het Entreepark niet afgebakend. Het ligt als een uitlopende lus om Entree heen. Hierdoor ontstaat een groene, uitnodigende ontmoetingsplek tussen Entree en andere wijken, zoals Meerzicht en Driemanspolder.

Naast de verbindende factor zien we voor het Entreepark ook een activerende rol. Mensen in beweging krijgen, daar gaat het om. Actief bewegen en beleven, daar word je gezonder en gelukkiger van. Wij geloven in het beleefbaar maken van de natuur. Je moet het kunnen zien, voelen, ruiken en aanraken. Dan heeft het waarde. Lijkt alles op elkaar? Dan gebeurt er niks in je brein en blijft het niet hangen. Het ene oog in, het andere oog uit; dat willen we voorkomen. Het ultieme doel is dan ook dat mensen geraakt worden door de stadsnatuur, zodat ze zich meer betrokken voelen en beter zorgen voor hun wijk.

Onvergetelijk fluitconcert
In het structuurontwerp hebben we verschillende ‘specials’ opgenomen. Denk aan een stadsboomgaard of natuurtunnels waar kinderen spelenderwijs in aanraking komen met de natuur. Ikzelf ben erg gecharmeerd van het broedlaantje: een dubbele laan met grote bomen aan de Boerhaavelaan. Ons idee is om een belevenis te creëren, door de laan vol te hangen met vogelnestkasten. Een laan met overhangende bomen waar wandelaars worden verrast door een fluitconcert van alle vogels. Een concert van de natuur, dat blijft hangen. En daar draait het om: beleven in de stadsnatuur. Het inademen van schone lucht, actief in beweging zijn en later met plezier terugdenken aan die wandeling.

Wat is het structuurontwerp?
De formele benaming voor het structuurontwerp is Structuurontwerp Openbare Ruimte (SOR). Dit document vormt het raamwerk van Entree. Het bepaalt wat er in het gebied staat. Het voorlopig structuurontwerp ligt nu bij de gemeenteraad en wordt deze maand vastgesteld.

Eric-Jan Pleijster is senior landschapsarchitect en medeoprichter van LOLA Landscape Architects. Hij adviseert over de inrichting van de buitenruimte van Entree.