Skip to main content

Blogpost

21 april 2020

Janneke van den Oever

Door de coronamaatregelen merk ik dat het verlangen naar groen en natuur nóg groter is, ook in mijn eigen stad. De bomen en parken biedt in deze vreemde tijd letterlijk lucht en ruimte. Dit maakt onderwerpen als klimaat, energie, groen en duurzame mobiliteit actueler dan ooit. De ambitie van Entree sluit daar naadloos op aan; een groene en gezonde woonomgeving. Hoe gaan we dat doen? 

Samen met onze partners Tauw, Merosch en Goudappel Coffeng, onderzochten wij verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor Entree. In deze blog neem ik je direct mee naar de resultaten van ons onderzoek.

Volop kansen
We kunnen concluderen dat we veel kansen zien. Veel kansen om Entree te verrijken met (nog meer) water en groen. Denk aan watergangen en parkjes, die verkoeling bieden op de snikhete zomerdagen. En die helpen bij het verwerken van regenwater tijdens de steeds vaker voorkomende hevige regenbuien. Maar denk bij groen ook aan verschillende soorten planten en bomen die de biodiversiteit van Zoetermeer sterk zullen bevorderen. Op plekken waar in de toekomst veel mensen genieten van buiten zijn.

Er ligt ook een grote kans bij de inzet van duurzaam vervoer. Entree, gesitueerd naast Station Zoetermeer, is een perfecte locatie om fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren. Die stimulans wordt versterkt door nieuwe wandel- en fietsroutes met goede verbindingen naar voorzieningen en werk. Tegelijkertijd zien we in de nieuwe woonwijk kansen voor deelmobiliteit. Wat levert dat op? Een gezellige, levendige wijk en een betere verbinding tussen bestaande buurten.

De kansen liggen ook voor het grijpen als het gaat om duurzame energie. In Entree lenen de daken zich bijvoorbeeld uitstekend voor zonnepanelen en gebouwen kunnen via Warmte Koude Opslag (WKO) of warmtepompen verwarmd en gekoeld worden.

Ultieme combinatie
Natuurlijk is het lang niet alleen maar makkelijk. Zoals altijd bij gebiedsontwikkeling, staan we voor grote opgaven. Ruimte is schaars. Dat vraagt om keuzes en om synergie: zoeken naar de ultieme combinatie van maatregelen. Voor Entree ligt de kans er om op onderstaande punten optimaal in te zetten op samenhang en koppelkansen:

  1. Daken van de toekomst

Op het dak komt duurzaamheid tot zijn recht door waterberging, energieopwekking, beplanting en biodiversiteit. De kunst is om het dak, binnen de al geplande ontwikkeling, zo optimaal, duurzaam en natuur-inclusief mogelijk in te richten. Dit is altijd maatwerk én vraagt om het maken van keuzes!

  1. Extra water en groen bij belangrijke fiets- en voetgangerspaden

Dit vraagt om een optimaal ruimtelijk ontwerp (zowel ondergronds als bovengronds) waarin alle kwaliteiten – groen, water en mobiliteit – goed tot hun recht komen. Denk aan bomen langs een wandelpad voor koelte op hete dagen, maar ook aan kratten onder nieuw aan te leggen wegen voor waterberging bij die hevige regenbui.

  1. Inzicht in elektrisch vervoer

Entree wil energieneutraal zijn. De benodigde technologie hiervoor vraagt veel ruimte, vooral op daken (zie 1). Het is daarbij belangrijk om meer inzicht te krijgen in elektrisch vervoer, deelmobiliteit en het effect daarvan op de energievraag en -opslag.

Schouders eronder
Mooi hé, die plannen, maar hoe verder? Nu we de maatregelen in beeld hebben gebracht, wordt de hoe-vraag uitgewerkt. Dat doen we onder andere in een beeldkwaliteitsplan en een structuurplan. Hier kunnen blog-opvolgers Teun Schuwer (LOLA landscape architects) en Floris van der Zee (BURA urbanism, voorheen bureau Marco.Broekman) alles over vertellen.

Wat betreft die groene en duurzame toekomst, die komt er. Maar pas als iedereen de schouders eronder zet. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je veel verder!

Janneke van den Oever is strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij APPM. Samen met Leon Valkenburg (adviseur klimaatadaptatie – Tauw), Aart de Koning (adviseur duurzame mobiliteit –Goudappel Coffeng) en Robbert van Rijswijk (adviseur energie – Merosch) adviseert ze over de duurzaamheidsmaatregelen voor Entree.