Skip to main content

Blogpost

29 mei 2020

Marco Dijkshoorn

Zoetermeer is van oudsher een groeistad. Niet voor niets dat Van Omme & De Groot hier al ruim 20 jaar actief is met woningbouwprojecten. Alles bij elkaar hebben we zo’n 1.500 woningen gebouwd: van kantoortransformatie in het centrum tot aan grootschalige nieuwbouwprojecten in de wijk Oosterheem. Ik vind het erg leuk dat ik van ‘jongs’ af aan bij vrijwel elk project actief betrokken ben geweest. Ik heb de stad zien groeien en de bouwopgaven zien veranderen.

De gebiedsontwikkeling Entree is een treffend voorbeeld van moderne, uitdagende gebiedstransformaties. Als schakel tussen snel en comfortabel openbaar vervoer en de bestaande stedelijke voorzieningen, zoals sportclubs, winkels en zorgcentra, laat Zoetermeer met Entree zich van haar beste kant zien.

Van Omme & De Groot heeft in het plangebied in 2016 een leegstaand kantoorgebouw verworven, aanvankelijk met de intentie dit pand te transformeren naar jongerenwoningen. Op dat moment wisten we nog niets over het ambitieuze plan dat het Zoetermeers College voor het gebied in voorbereiding had.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en zijn er veel belangrijke stappen gezet. De gemeenteraad staat vrijwel unaniem achter de plannen, er is veel draagvlak in de omliggende wijken en het bestemmingsplan is in voorbereiding. Dat is hard nodig, want Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar minimaal 10.000 nieuwe woningen in het bestaand stedelijk gebied bouwen. Daarnaast is er een zoektocht gaande naar ruimte voor nog eens 6.000 woningen extra.

Meer huizen

Het plangebied, in totaal zo’n 65 hectare groot, is voor slechts 10% bebouwd met grotendeels leegstaande kantoorgebouwen. Als je door het plangebied rijdt, kun je je zonder inhoudelijke kennis geen voorstelling maken van hoe de nieuwe stadswijk er straks uitziet. De ontwerpers van LOLA en BURA werken op landschappelijk en stedenbouwkundig niveau aan de inpassing van tenminste 4.500 woningen in het gebied, met ruimte voor natuur, mobiliteit en leefkwaliteit.

De puzzel bestaat uit het leggen van bijzondere connecties. Twee bestaande parken in de aanliggende wijken Driemanspolder en Meerzicht worden als het ware door het Entreegebied heen met elkaar verbonden. De huidige Afrikaweg wordt getransformeerd tot een levendige stadsstraat en meandert door het toekomstige woongebied heen. Veilige fiets- en looproutes langs aantrekkelijke plinten en door groene binnentuinen heen, zorgen voor verbinding en rustige plekken voor ontmoeting en spelen.

Appartementen en woontoren

Op onze plot van zo’n 4.500 m² werken we aan een plan met circa 200 woningen. De woningen zullen variëren van 2- en 3-kamerappartementen in het plintgebouw tot royale stadswoningen aan de kant van het Bredewater. Ook werken we aan een 60 meter hoge woontoren aan de nieuwe stadsstraat Afrikaweg. Een ogenschijnlijk hoge dichtheid, maar zorgvuldig als stedelijk blok ontworpen rond een aantrekkelijke binnentuin.

Ik ben blij dat we Sjoerd Berghuis van Klunder Architecten bij ons plan konden betrekken. De ontwerpexpertise van dit bureau helpt ons bij het waarmaken van onze droom: een thuis creëren waar iedereen blij van wordt. In een leefbare woonomgeving met een duurzaam toekomstperspectief.

Voor starters, empty-nesters en gezinnen

Met de voorgenomen kwaliteit in gebouwen en het openbaar gebied, willen we in Entree een brede bewonersdoelgroep aanspreken. Vanzelfsprekend de urgente doelgroep starters, maar de strategische ligging en de parkachtige planopzet zal ook veel empty-nesters (55 -plussers) aantrekken. Ook gezinnen met kinderen kunnen in Entree hun toekomst opbouwen.

De vraag naar woningen is groot. Het lijkt mij dan ook de moeite waard om op basis van de ontwerpprincipes, en met behoud van de beoogde gebiedskwaliteit, te onderzoeken of een deel van de eerdergenoemde 6.000 extra woningen in Zoetermeer in Entree gerealiseerd kunnen worden.

Wij zijn er klaar voor om de naam van Zoetermeer als groeistad kracht bij te zetten. Met onze inzet en investeringen hopen we de enorme woningnood, met name in het betaalbaar en middensegment, een stukje verlichten.