Skip to main content

Blogpost

25 februari 2022

Jeroen Radix

Liever in bomen klimmen dan in de gordijnen. Dat is mijn motto als vader van twee energieke kinderen. Het sleutelwoord is balans: binnen opladen en buiten ravotten. Ook in Entree gaan we op zoek naar de juiste balans, die tussen de ambities en de technische mogelijkheden. Dat is precies het proces waarin we ons nu bevinden, met het opstellen van het ontwerp voor de openbare ruimte.

Als projectmanager integrale planontwikkeling bij Witteveen+Bos ben ik een realist, die zich graag door de dromer laat overtuigen. Dat zowel de techniek als de landschapsarchitectuur samen optrekken, maakt het project Entree ontzettend interessant. Het is daar waar we als technische denkers leren om wat ‘ronder’ te denken en waar de landschapsarchitect wat ‘vierkanter’ leert denken.

Alle disciplines en experts moeten met elkaar tot overeenstemming komen over elke vierkante meter van het gebied. Komt er op die plek een praktische oplossing, bijvoorbeeld een dam, of komt er een mooie brug waarmee de architect kwaliteit geeft aan de omgeving?

“Binnen het kader blijven van het Structuurontwerp Openbare Ruimte, is het uitgangspunt.”

Elke keuze toetsen

Samen met de gemeente Zoetermeer, ECHO Urban Design en GOConnectIT zijn we bezig om al dit soort keuzes af te wegen en om het gebied tot in detail uit te werken in het ontwerp. Binnen het kader blijven van het Structuurontwerp Openbare Ruimte, is daarbij het uitgangspunt. Dat doen we door onszelf te toetsen bij elke keuze die we maken. Voegt de keuze waarde toe aan het project? Vanuit Witteveen+Bos weten wij uit ervaring dat er een paar belangrijke waarden zijn voor een goede openbare ruimte. Die hebben wij voor Entree samengevat in vijf thema’s:

  • Bijdragen aan een klimaatadaptief, biodivers en gezond Entree
  • Versterken OV-knooppunt en herinrichting van de Afrikaweg
  • Betaalbaarheid, in aanleg en onderhoud
  • Op tijd kunnen realiseren
  • Technisch maakbaar en onderhoudbaar

We bepalen samen welke keuze het meest aansluit bij de thema’s. We gaan uit van wat er al is en kijken dan of er iets ontbreekt. Kloppen de loop- en fietsroutes? Ligt de nieuwe waterpartij op een logische plek? Waar komen zijstraten en waar ligt de ingang van de parkeergarage? Hebben die woningen een voordeur? Ligt er al een stoep of word je van je sokken gereden door fietsers? Kan het huisvuil makkelijk worden opgehaald? Kan de beheerder van de gemeente er nog bij met de grasmaaier? Heeft de brandweer toegang tot alle plekken? En niet onbelangrijk: is het betaalbaar? Soms moeten we samen tot een optimalisatie van het ontwerp komen.

In de knel met leidingen

Een voorbeeld is het verleggen van kabels en leidingen. Deze kunnen niet onder bomen en wegen of in een nieuwe watergang liggen. Daarbij mag je een gasleiding niet in de winter verleggen en een waterleiding mag je juist niet in de zomer verleggen. In een tracé waar water en gas ligt, kom je dus in de knel met de tijd. Daarnaast zijn verleggingen duur en niet efficiënt. Toch is er in het Structuurontwerp sprake van meerdere verleggingen, zoals bij de Boerhaavelaan.

Wat we met zo’n opgave doen, is met alle experts aan tafel om zo te bepalen welke keuze het best aansluit op de vijf thema’s. We bespreken de kansen en mogelijkheden en komen samen tot een optimalisatie van het ontwerp, waarbij de oorspronkelijke ideeën zoveel mogelijk in stand blijven.

Dat klankborden is waar ik energie van krijg in mijn werk. Ik vind het fantastisch om alle disciplines aan elkaar te knopen en op zoek te gaan naar het compromis, de balans. Wij kunnen zeggen: dit kan technisch niet, maar de andere partij zegt dan: ja, maar dit ziet er niet uit. Oké, dan moeten we de realist en idealist bij elkaar brengen, zodat we van Entree de droom maken die ook echt uitvoerbaar is. En dat gaat lukken, dankzij de gezamenlijke drive. Maar daar zullen ECHO Urban Design en GOConnectIT binnenkort meer over vertellen.

“We maken van Entree de droom die ook echt uitvoerbaar is.”

Laten we vooral hopen dat de balans niet alleen in Entree, maar in de hele wereld zich snel herstelt. De natuur laat zich in ieder geval niet kennen en geeft nooit op. De balans voor biodiversiteit staat in het ontwerp voorop, zodat niet alleen mensen maar ook planten en dieren een nieuwe prettige plek krijgen in Entree.

Jeroen Radix is al 17 jaar werkzaam bij het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Als projectmanager integrale planontwikkeling is hij betrokken bij grootschalige, vaak complexe (bouw)projecten. Dit jaar heeft Witteveen+Bos als speerpunt biodiversiteit en draagt daarmee bij aan de Nederlandse actieagenda om biodiversiteit een impuls te geven in projecten.