Skip to main content

Privacystatement gemeente Zoetermeer

Voor de uitvoering van onze taken leggen wij in gemeente Zoetermeer gegevens over u vast: persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit privacystatement leest u hoe wij dat doen.

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om onze wettelijke taken en plichten uit te voeren. Bijvoorbeeld om:

 • identiteitsbewijzen te verstrekken
 • aanvragen te behandelen
 • zorg te verlenen
 • contracten uit te voeren
 • producten te leveren
 • statistisch onderzoek te doen
 • ondersteuning aan inwoners te bieden
 • u te informeren

Meestal volgt uit wet- en regelgeving dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Soms mogen persoonsgegevens alleen met uw toestemming worden verwerkt. In dat geval zal duidelijk worden uitgelegd wat die toestemming inhoudt en wat u kunt doen als u niet meer wilt dat uw wij persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken.

Plichten en verantwoordelijkheden

Wij moeten als gemeente voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese privacywet die in heel Europa geldt.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om:

 • Persoonsgegevens worden alleen voor uitdrukkelijk omschreven doelen verwerkt;
 • Persoonsgegevens worden passend beveiligd;
 • Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Toezicht

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (de FG) aangesteld. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens, adviseert over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan en onderhoudt contact met de nationale toezichthouder. Hebt u een vraag aan de FG? Dat kan op drie manieren:

 1. U stelt uw vraag via het webformulier
 2. U stuurt een brief aan: Gemeente Zoetermeer
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer
 3. U belt met 14 079

In Nederland is de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). De AP houdt toezicht, geeft voorlichting en behandelt klachten. Meer over de AP vindt u op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Inzage

U hebt het recht op inzage. Dat betekent dat u mag vragen om een overzicht van welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Als u in uw verzoek duidelijk aangeeft in welke gegevens of welk dossier u graag inzage wilt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Correctie, aanvulling en verwijdering

Als de persoonsgegevens die Zoetermeer over u verwerkt niet juist zijn of als u meent dat er meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk, dan kunt u verzoeken om de gegevens te corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe kunt u dit doen?

U kunt hier een inzageverzoek doen of een verzoek om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Om zeker te weten dat wij geen persoonlijke informatie aan de verkeerde persoon verstrekken, vragen wij u om in te loggen met uw DigiD.

U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Vermeld in uw brief duidelijk waar uw verzoek over gaat. Om uw verzoek te kunnen behandelen, moeten wij uw identiteit vast kunnen stellen.

Bezwaar

Als u vindt dat uw verzoek om inzage of uw verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering niet goed is afgehandeld, dan kunt u bezwaar indienen. In de reactie op uw verzoek zullen wij aangeven waar u dit kunt doen.

Als u een algemene klacht hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen.

Bent u ontevreden over hoe Zoetermeer uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacybeleid

Zoetermeer heeft Privacybeleid vastgesteld. Hierin wordt afgesproken hoe Zoetermeer omgaat met privacyregels.

Website

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken.
 • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we de website kunnen verbeteren. Zo maken we gebruik van een statistiekprogramma. Hiermee kunnen we gegevens verzamelen over de wijze waarop onze bezoekers de website gebruiken. U kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
 • Cookies voor de mogelijkheid om als bezoeker van de website informatie te delen op social media accounts.

De gemeente kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wetgeving

In de wet staat dat voor zogenaamde tracking cookies met herleidbare persoonsinformatie toestemming verkregen moet worden en dat deze toestemming, indien verkregen, gearchiveerd moet worden. Wij maken echter geen gebruik van dit soort cookies. Op onze website worden alleen cookies gebruikt om werking en verbetering van de website te kunnen garanderen. Daarom vragen wij geen toestemming voor het gebruik van cookies.

U kunt ook geen cookies op onze website blokkeren of verwijderen. Als u dat zou doen, dan kunt u geen gebruik meer maken van onze website of de daaraan gekoppelde producten en diensten. Mocht u desondanks toch onze cookies willen weigeren, dan kunt u dat via de browser-instellingen doen. Raadpleeg hiervoor de help functie van uw browser.

Meer weten?

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacy: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor vragen aan de FG kunt u e-mailen naar privacy@zoetermeer.nl of schrijven naar:

Gemeente Zoetermeer
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer