Skip to main content

Entree is een stadswijk waar prettig gewerkt en gewoond wordt met rustige groene hotspots en genoeg voorzieningen. Door de ligging verbindt de stadswijk de binnenstad met het station Zoetermeer. De groene stadsstraat wordt het nieuwe visitekaartje van Zoetermeer; een uitnodigende plek die bezoekers en bewoners welkom heet.

Een gezonde wijk

Het is een levendige stadswijk die stad, station en omliggende wijken verbindt. Het landschap is divers. De omgeving nodigt uit om te bewegen, spelen en te ontmoeten. In het Entreepark kun je een rondje hardlopen, een wandeling maken of fitnessen bij de obstakelroute. Maar ook voor ontspanning en ontmoeting zijn er met een stadsbos, stadsboomgaard en moeraspark genoeg mogelijkheden. Dit kan je lezen en zien in het Structuurontwerp Openbare Ruimte. De eerste stappen voor Entree zijn gemaakt. Terra Nova is een transformatie van een leegstaand kantoor naar 385 woningen, voor 30 zorgappartementen en gezondheidscentrum voor de wijk en woonzorgfaciliteiten.

Vernieuwd stationsgebied

De wijk is naast station Zoetermeer gelegen en daarom is in de plannen ingezet op stimuleren van fietsen, lopen en gebruik te maken van deelauto’s en openbaar vervoer. Daarnaast start de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheid om het busstation van Centrum-West naar station Zoetermeer te verplaatsen, zodat we dit station kunnen ontwikkelen tot een volwaardig knooppunt. De Mandelabrug wordt in dit plan in oorspronkelijke staat hersteld en getransformeerd naar een centrale stationshal. De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 besloten dat dit ontwerp verder wordt uitgewerkt. Voor een goede aansluiting tussen station en de woonwijk Entree komt er een hal aan de noordzijde. Hier komt een overdekte stalling voor 1.000 fietsen.

Duurzame mobiliteit en infrastructuur

Entree gaat op een andere manier om met duurzame mobiliteit en biedt de ruimte aan innovatieve vervoersmogelijkheden. Voetgangers, openbaar vervoer en fietsers zijn prioriteit. Deelmobiliteit (auto’s, scooters, fietsen) worden onderdeel van de plannen. We ontwerpen dit verder in goed overleg met bewonersorganisaties en de Toegankelijksheidsraad. De huidige wegen Boerhaavelaan en Bredewater brengen we waar mogelijk terug naar 30 km wegen. De Afrikaweg verandert van autoweg in een groene stadsstraat. Kleine pleintjes langs de weg zorgen in combinatie met voorzieningen voor een levendig en aangenaam gebied.