Skip to main content

De Afrikaweg staat nu nog bekend als een drukke doorgaande weg, maar transformeren we tot een prettige stadsstraat. Auto’s zullen er langzamer rijden en voetgangers en fietsers krijgen er meer ruimte.

Aan weerszijden van de Afrikaweg komen ventwegen met bebouwing. De maximumsnelheid op de Afrikaweg gaat omlaag van 70 naar 50 km per uur. De bestaande weg en busbanen blijven behouden, maar de rijbanen worden iets versmald en er komt groen langs de rijbanen. Verhoogde groene bermen helpen verkeersgeluid reduceren.

Bomenkap

Om Terra Nova om te bouwen van een voormalig kantoor naar woningen, is ruimte nodig om veilig rondom het pand te kunnen werken. Hiervoor zijn in 2023 negen bomen weggehaald, plus één boom die eigendom is van Terra Nova. Daarnaast waren twaalf bomen in de directe omgeving aangetast door essentaksterfte. Deze bomen zijn daarom ook weggehaald.

De overige bomen en struiken langs de Afrikaweg blijven voorlopig staan. Uiteindelijk zal het voor de gebiedsontwikkeling Entree wel nodig zijn dat deze gekapt worden. De gemeente zal, als hierover meer duidelijkheid is, een of meerdere nieuwe vergunningen aanvragen voor de toekomstige kap.

Doorstroming verkeer

Er is onderzoek gedaan naar de doorstroming van het verkeer op de nieuwe Stadsstraat Afrikaweg in 2030. Er is rekening gehouden met een toename van het aantal huishoudens. In twee verkeerssimulaties is de toekomstige verkeerssituatie in de ochtendspits en de avondspits te zien met de voorgestelde aanpassingen van de Afrikaweg. Het eerste kruispunt is de Afrikaweg – Van Leeuwenhoeklaan, het tweede is de Afrikaweg – Meerzichtlaan en de derde de op- en afritten A12 – Afrikaweg.

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Volg dit via onze nieuwsbrief.

Verkeerssimulatie: