Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over.

Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede ontsluiting op de Randstad. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied bij waar het prettig verblijven is.

Hoe zien de plannen eruit? 

Afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar hoe station Zoetermeer en het gebied eromheen eruit kan gaan zien. Het is de wens van de gemeente om het gebied te ontwikkelen tot een kwalitatieve woonwijk en goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio. Het huidige station is niet van meer van deze tijd en kan op veel punten verbeterd worden.

De toekomst

De gemeenteraad is op 17 mei 2021 akkoord gegaan met de Stationsvisie. Onderdeel van de visie is om komende jaren langs de Afrikaweg een nieuwe route aan te leggen waarmee de in totaal 4500 woningen een goede en aantrekkelijke langzaam verkeersroute voor fietsers en voetgangers naar het station krijgen. Deze route vormt ook een verbinding vanuit het centrum van de stad naar het treinstation. De eerste stap in deze route is het realiseren van een stationshal aan de Noordzijde van de Mandelabrug met daarin een overdekte fietsenstalling. Het dak van deze hal is het begin van een gelijkvloerse verbinding naar de nieuwe route langs de Afrikaweg.

Daarnaast start de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheid om het busstation van Centrum-West naar station Zoetermeer te verplaatsen, zodat dit station ontwikkeld kan worden tot een volwaardig knooppunt. De Mandelabrug wordt in dit plan in oorspronkelijke staat hersteld en getransformeerd tot een centrale stationshal.

© Team V Architectuur

Leave a Reply