Skip to main content

Eigenaar Breevast gaat het kantorencomplex Terra Nova transformeren tot woonruimte.

Woningen en zorg

De transformatie Terra Nova aan de Boerhaavelaan 1-7 bestaat uit 393 woningen; 106 goedkope huur, 98 middeldure huur en 189 vrije sector koop en/of huur. Onderdeel van het woonprogramma zijn 30 zorgwoningen en er is ruimte gehouden voor een nieuwbouw gezondheidscentrum langs de Boerhaavelaan. Hierin komen in dat geval een HOED (huisartsen onder één dak) en een apotheek.

Veranderingen aan Terra Nova

Terra Nova krijgt een ander uiterlijk. Er komen meer diepteverschillen in de gevel, balkons, een bijgebouw en een aantrekkelijker openbaar gebied. Het gebouw wordt niet hoger, dus wat betreft uitzicht en schaduw verandert er niets voor omwonenden. Toekomstige bewoners parkeren op het naastgelegen bestaande parkeerterrein.

Planning

De in mei 2021 ingediende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming is inmiddels verleend. Breevast heeft hierop volgend een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd. Deze omgevingsvergunning is op 20 september 2022 verleend.

Het strippen van het gebouw is klaar. Op 22 maart 2024 heeft het college in een memo aan de gemeenteraad de stand van zaken rond de start van de bouw toegelicht:  Stand van zaken Terra Nova Zoetermeer – iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).

Vooruitlopend op de nieuwbouw 2023 ter hoogte van Terra Nova aan de zijde van de Afrikaweg door de gemeente 21 bomen gekapt.

Participatie, zienswijze en beroep

Op 15 december 2021 was er een digitale participatiebijeenkomst. Omwonenden kregen informatie over het ontwerp van het gebouw en de overlastbeperkende maatregelen en zij konden hun mening geven over de vormgeving van het publiek toegankelijk gebied. De presentatie vind je hier. Het verslag kan je hier lezen. Op 22 juni 2022 vond er een terugkoppeling plaats op de participatieavond van 15 december 2021. Deze terugkoppeling was in de vorm van een informatie-/inloopavond, waarbij architectenbureau ZZDP en landschapsarchitectenbureau Sand & Co omwonenden van terugkoppeling en informatie hebben voorzien. Bekijk hier de presentatie en het sfeerverslag van de avond.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar entree@zoetermeer.nl.