Eigenaar Breevast gaat het kantorencomplex Terra Nova transformeren tot woonruimte. Wethouder Marc Rosier: “De druk op de woningmarkt is groot en blijft toenemen. Met de transformatie van dit voormalig kantoor komt een lang gekoesterde wens tot vervulling om het bestaande complex te hergebruiken voor woningen.”

Woningen en zorg

De transformatie Terra Nova bestaat uit 385 woningen; 104 goedkope huur, 96 middeldure huur en 185 vrije sector koop en huur. Ook komen er 30 zorgappartementen en een gezondheidscentrum. Hierin komen huisartsen en een apotheek.

Voor de zorgappartementen in de vorm van een Amadeushuis (beschermd wonen voor kwetsbare ouderen) en het Amarehuis (zelfstandig wonen met zorg en service nabij) is intentie overeenstemming met Fundis. Voor het Gezondheidscentrum De Entree is de SGZ beoogd toekomstig huurder. Hierin komt onder meer een HOED (huisartsen onder één dak) en een apotheek.

Henk Brouwer namens Breevast en ZBG: “De transformatie van Terra Nova biedt zeker ruimte voor kleine en middelgrote woningen. Samen met het gezondheidscentrum voor de wijk en de woonzorg faciliteiten verwachten wij de bestaande gebouwen daarmee een goede nieuwe toekomst te kunnen geven waar Zoetermeer behoefte aan heeft”.

Planning

Naar verwachting dient Breevast begin 2e kwartaal 2021 de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning in. De geplande start van de transformatie is eind 2021 en naar verwachting worden de woningen en het gezondheidscentrum medio 2023 opgeleverd.

Participatie

Over Terra Nova zal voor de zomer van 2021 participatie plaatsvinden. Omwonenden ontvangen informatie over de planologische procedure en het gebouwontwerp. Zij worden geconsulteerd over het ontwerp van de openbaar toegankelijk ruimte binnen het plangebied. Inwoners en omwonenden hebben verder de mogelijkheid gebruik te maken van de officiële zienswijze op de te volgen procedures voor de omgevingsvergunning.

Leave a Reply

Entree, hier begint Zoetermeer