Skip to main content

Langs een deel van de Afrikaweg worden de bestaande bomen en struiken verwijderd. Het gaat om het deel langs het gestripte gebouw van Terra Nova (oostzijde Afrikaweg 500 en verder), waar 21 bomen van de gemeente en één boom van Terra Nova staan.

Waarom gaat het groen weg?

Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil de gemeente een nieuwe stadswijk maken. In deze stadswijk Entree komt een mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Onderdeel van Entree is ook de verandering van de Afrikaweg in een groene stadsstraat. Voor het realiseren van de stadsstraat is het nodig om de bestaande bomen en struiken langs de Afrikaweg weg te halen. Na de vernieuwing van de Afrikaweg komt er nieuwe beplanting.

Om Terra Nova om te bouwen van een voormalig kantoor naar woningen, is ruimte nodig om veilig rondom het pand te kunnen werken. Hiervoor worden negen bomen weggehaald, plus één boom die eigendom is van Terra Nova. Daarnaast hebben twaalf bomen in de directe omgeving aantasting door essentaksterfte. Deze bomen zijn niet veilig en worden daarom ook weggehaald.

Bezwaren van bewoners

Op de kapvergunning die 28 januari 2022 werd verleend, waren bezwaren van een aantal bewoners. Ook is beroep aangetekend. De voorzieningenrechter heeft op 2 februari 2023 toestemming verleend om de 21 bomen en struiken ter hoogte van Terra Nova toch te verwijderen. De boom van Terra Nova staat in dezelfde groenstrook, maar is niet van de gemeente. Daarom is hier geen kapvergunning voor nodig. Deze boom wordt op verzoek van de ontwikkelaar van Terra Nova gekapt, om dezelfde reden als de 21 andere bomen.

Wanneer worden bomen en struiken verwijderd?

Onlangs heeft onze gediplomeerd ecoloog de groenstrook geïnspecteerd op eventueel aanwezige nesten, broedende vogels of vleermuizen. Deze zijn er niet. Daarom kan gestart worden met het weghalen van de bomen en struiken. De werkzaamheden ter hoogte van Terra Nova voeren we uit vóór het broedseizoen, dat 15 maart 2023 begint. Deze werkzaamheden starten in de week van 27 februari en worden volgens de gedragscode flora en fauna uitgevoerd. Dit zijn lokale richtlijnen waarbij rekening wordt gehouden met planten en dieren. Door de gecertificeerd aannemer wordt daarom vóór kap nog een laatste controle gedaan of niet alsnog een vogel is gaan broeden.

Overige bomen en struiken langs Afrikaweg

Komende jaren wordt de Afrikaweg verder aangepast. Dit vindt over verschillende jaren plaats en loopt op met de ontwikkelingen binnen Entree. De overige bomen en struiken langs de Afrikaweg blijven voorlopig staan. Uiteindelijk zal het voor de gebiedsontwikkeling Entree wel nodig zijn dat deze gekapt worden. De gemeente zal, als hierover meer duidelijkheid is, een of meerdere nieuwe vergunningen aanvragen voor de toekomstige kap.

Komt er groen terug?

De toekomstige vernieuwde Afrikaweg bestaat naast de (vent)wegen uit nieuwe groene stroken langs de stadsstraat met beplanting. Deze groene loper bevat bloemrijke grasbermen en vaste planten en seizoen bloeiers. Ook komen er verschillende soorten bomen terug. Dit geldt ook voor de strook ter hoogte van Terra Nova, aan de oostzijde van de Afrikaweg.