Vaststelling door gemeenteraad van het MER, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieplan. Als er geen beroep en/of voorlopige voorziening wordt ingediend tegen het Bestemmingsplan dan kunnen omgevingsvergunningen verleend worden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan