Het MER, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieplan worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.