Tijdens een tweede informatiebijeenkomst presenteren we aan omwonenden het definitief ontwerp van de brandweerkazerne. Ook wordt er nader ingegaan op de aspecten verkeer en geluid