Het Entree-team verwacht in december 2021, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan door het College van B&W te hebben vastgesteld.