Het Entree-team verwacht in mei 2021, het concept Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, concept Beeldkwaliteitsplan en concept Exploitatieplan door het College van B&W te hebben vastgesteld.

Entree, hier begint Zoetermeer