Skip to main content

We gaan samen met de eigenaar werken aan een uitwerkingsplan voor de kavels van de Entreepoort aan de noordkant van het station. Omwonenden ontvangen later in het jaar een uitnodiging voor participatie over het concept.