Skip to main content

We werken samen met de eigenaren aan Uitwerkingsplannen voor twee gebieden. Dit zijn de gebieden met de kavels West 1 t/m 4 en Oost 1 t/m 8. Ook omwonenden kunnen participeren. In deze plannen wordt de samenhang vastgelegd tussen individuele bouwplannen die in deze gebieden ontwikkeld gaan worden, zodat alle plannen binnen de kaders gaan vallen en goed aansluiten op de omgeving en op elkaar. Bekijk de kaart met deze gebieden op