Skip to main content

Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt in het gebied. Daarnaast is er tijdens themabijeenkomsten met de adviesgroep (bestaande uit geïnteresseerden en omwonenden) gesproken over de eigenschappen en principes van het gebied. Er is met elkaar gekeken hoe er in dit gebied op een gezonde en duurzame wijze een goede mix van functies gerealiseerd kan worden.

 

Jun 2017