Skip to main content

Collegebesluit over het raadsvoorstel voor een nieuwe verdeling van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in het Entreegebied. Ook heeft het college drie participatievoorstellen vastgesteld, namelijk over de herprogrammering, openbare ruimte en West 8.