Skip to main content

In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor de ontwikkeling worden de kaders neergezet waarbinnen de marktpartijen en de overheid het gebied verder kunnen ontwikkelen.

 

Nov 2018