Skip to main content

Het college neemt een besluit over de Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het Milieueffectrapport (MER) en legt deze 6 weken ter inzage voor het indienen van reacties.