Skip to main content

Vrijgave voor de terinzagelegging van het Ontwerp Omgevingsprogramma, waarin onder meer de Ontwikkelvisie, het Beeldkwaliteitsplan en de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen, en het ontwerp-PlanMER. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend.