Skip to main content

Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht men dat anterieure overeenkomsten eind maart 2021 worden ondertekend. Met de meerderheid van de initiatiefnemers is een principeakkoord voor het Ruimtelijk kader en zicht op akkoord over de anterieure overeenkomst. Voor de subsidie Woningbouwimpuls hebben diverse initiatiefnemers in een brief richting het college van B&W nogmaals hun commitment afgegeven om te ontwikkelen binnen Entree de aankomende jaren.

Dec 2020