Omwonenden van het Bredewater ontvangen een uitnodiging voor de participatie over het concept Uitwerkingsplan West 1 t/m 4. Dit betreft de kavels Bredewater 26, 24, 22 en 20.