Skip to main content

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek ging met de gemeente over de plannen voor Entree. Ideeën en suggesties zijn verzameld en in september 2019 gepresenteerd aan de buurt en gebundeld tot een Inspiratieboek Entree.

 

Mei 2019