Skip to main content

Eerste kwartaal 2021 u kunt reageren op de concepten van het milieueffectenrapport, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

Deze liggen dan ter inzage en u kunt een zienswijze indienen.

 

Jan 2021