Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase. In april 2021 verwachten we de besluitvorming door de gemeenteraad.

Entree, hier begint Zoetermeer