Skip to main content

De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor de definitieve invulling van de verschillende terreinen. Dat zijn: De Raad Bouw, Van Omme & de Groot, Merin, Hillborgh, Chadmin, Hotel Zoetermeer* en Klaverblad Verzekeringen*. Als 9e eigenaar heeft Breevast al een dergelijke overeenkomst met de gemeente. Omdat Entree een gebied is van alle eigenaren, bezitten zij met elkaar de sleutel tot het succes van het gebied.

Aantekening *: Inmiddels hebben Hotel Zoetermeer en Klaverblad Verzekeringen zich teruggetrokken uit de samenwerkingsovereenkomst. Gezien hun locatie is dit geen belemmering voor het verder ontwikkelen van Entree.

 

Feb 2020