Skip to main content

Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree Zoetermeer te komen. Daarnaast worden in het document de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectonderzoek beschreven. Tot en met april was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In augustus 2020 hebben alle mensen die gereageerd hebben een concept beantwoording ontvangen. In jan 2021 volgt de  definitieve beantwoording van de zienswijzen.

 

Mrt 2020