Skip to main content

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het college ook een besluit genomen over het uitwerken en realiseren van een Entreehal, de noordelijke entree van het station. Alsook over een overdekte fietsenstalling en gelijkvloerse (fiets)route vanaf de toekomstige stadsstraat Afrikaweg naar de Mandelabrug. Het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben hiervoor een bijdrage toegezegd. In april 2021 verwachten we de besluitvorming door de gemeenteraad.