De openbare ruimte in Entree wordt steeds verder uitgewerkt. Het Structuurontwerp is hiervoor het kader. De klankbordgroep denkt mee over het voorlopig ontwerp dat in juni 2022 klaar is. Andere geïnteresseerden kunnen vervolgens hun reactie geven op dit ontwerp.