Skip to main content

De Afrikaweg wordt verbreed met ventwegen. Om daar ruimte voor te maken, is het nodig om de bestaande stroken met bomen en struiken langs de weg te verwijderen.