Skip to main content

Van 4 februari tot 18 maart 2022 liggen het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan voor zes weken ter inzage. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing worden verzonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Iedereen kan een zienswijze indienen op de plannen en besluiten rond alle documenten. In de publicatie bij de terinzagelegging staat hoe en waar inzage mogelijk is. Kijk hiervoor op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.