Skip to main content

Hoe ziet de openbare ruimte er straks uit?

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In het Structuurontwerp heeft de gemeente schetsen opgenomen van de mogelijkheden voor groen langs de Afrikaweg. In een definitief ontwerp worden deze schetsen steeds verder uitgewerkt naar een Inrichtingsplan Openbare Ruimte.

Inhoudsopgave