Skip to main content

Hoe kunnen we helpen?

Hoe ziet de openbare ruimte er straks uit?

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In het Structuurontwerp heeft de gemeente schetsen opgenomen van de mogelijke inrichting van de openbare ruimte. In september 2024 verwachten we een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren. In een definitief ontwerp worden dit verder uitgewerkt naar een Inrichtingsplan Openbare Ruimte.

Inhoudsopgave