Skip to main content

Hoe kunnen we helpen?

Hoe zorgt de gemeente dat er geen parkeeroverlast ontstaat?

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De gemeente Zoetermeer heeft in 2023 voor het gebied Entree een mobiliteitsstrategie opgesteld. Hierin is ook gekeken naar strategieën om het parkeren voor huidige en toekomstige bewoners goed te regelen. Lees hier meer over op: https://entreezoetermeer.nl/over-entree/entree-speelt-in-op-mobiliteit-van-de-toekomst/.

Inhoudsopgave