Skip to main content

Hoe kunnen we helpen?

Welke voorzieningen komen in Entree?

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De voorzieningen in Entree zullen een aanvulling zijn op de bestaande voorzieningen in Meerzicht en Driemanspolder. Aankomende jaren gaan we samen met de betrokken gemeentelijke afdelingen en met de eigenaren kijken waar extra maatschappelijke voorzieningen in het gebied toegevoegd kunnen worden.

Inhoudsopgave