Skip to main content

32-36 uur per week

Schaal: schaal 13

Salaris (max) €6.993,-

Dit is de rol

Zoetermeer heeft zich de afgelopen decennia in rap tempo ontwikkeld van een dorp tot een volwaardige stad met zo’n 127.000 inwoners. Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar de stad is niet af. Zoetermeer werkt vanuit de visie Zoetermeer 2040 aan een aantal grote uitdagingen, zoals het binnenstedelijk toevoegen van een groot aantal woningen, de energietransitie, investeren in de bestaande wijken en de noodzakelijke grootschalige gebiedstransformaties ten behoeve van de woningen en bedrijvigheid.

De meest omvangrijke gebiedsontwikkeling vindt plaats in het Entreegebied. Hier wordt een groot aandeel van de woningbouwambitie van Zoetermeer gerealiseerd. Er worden circa 4.500 – 5.700 woningen gerealiseerd met daarnaast een omvangrijk niet-wonen programma in een nieuwe, levendige en toekomstbestendige stadswijk. Voor het leveren van input over de financieel-economische strategie in het kernteam van de Entree zoeken wij een zeer deskundige planeconoom.

Je bent verantwoordelijk voor de financieel-economische advisering in deze complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met een grote verdichtings- en transformatieopgave en versnipperd eigendom. Daarbij fungeer je als financiële rechterhand van de programmamanager. Je bent verantwoordelijk voor (het actueel houden van) de gebiedsbusinesscase Entree. Dit is de primaire financiële huishouding van deze gebiedsontwikkeling. Dat betekent eigenaarschap tonen, sturen en beheersen in het proces met behulp van de andere financiële disciplines binnen de gemeente. Je adviseert gevraagd en ongevraagd de programmamanager en bent daarin de strategische rechterhand. Je bent een belangrijke gesprekspartner in overleggen en onderhandelingen met marktpartijen. Je bent in staat om proactief de consequenties te duiden bij scopewijzigingen, zoals bijvoorbeeld programmamutaties of oplopende kostenramingen. Samen met de projectbeheerser binnen het gebiedsteam ben je verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en risicoanalyses, zowel binnen de projecten als op programmaniveau. Samen met de grondzakenjuristen ben je verantwoordelijk voor het contractmanagement (anterieure overeenkomsten). Je hebt samen met de stedenbouwkundige en projectmanager een belangrijke rol binnen de projecten om evenwicht en tegenwicht te bieden in de beheersingsdriehoek geld, kwaliteit en tijd.

Dit zijn wij

Team Grondzaken houdt zich binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling bezig met alle financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het team van ca. 25 medewerkers bestaat uit vastgoed-/uitgifteadviseurs, juristen grondzaken en planeconomen die met elkaar de basis leggen voor de projecten binnen de gemeente. Daarnaast zitten in het team medewerkers die zich bezighouden met snippergroen en het beheer van gronden en panden. Het cluster planeconomie bestaat uit 6 planeconomen; samen met een andere senior planeconoom verzorg je de inhoudelijke coördinatie voor dit cluster.

Het team verricht veel werkzaamheden voor de ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Projecten waarbij de gemeente een actief grondbeleid voert, maar ook – steeds meer – projecten waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Het team verzorgt (de advisering over) het verwerven en uitgeven van grond, het maken van ramingen en taxaties, het opstellen van overeenkomsten en het voeren van de onderhandelingen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast zorgt het team er voor dat de inhoudelijke kaders van het grondbeleid op orde zijn. Denk hierbij aan beleidsdocumenten als de Nota’s grondbeleid, kostenverhaal, grondprijzen etc.

In het team wordt hard gewerkt aan de inhoud, maar we vinden het ook belangrijk om het goed met elkaar te hebben. Daarom geven we ook aandacht aan informeel met elkaar samen zijn, oog voor elkaar te hebben en met elkaar echt een team te vormen.

Solliciteren

Dit ben jij

Je bent iemand die een out-of-the-box benadering heeft en denkt in oplossingen. Je bent adviesvaardig en zet in op een goede relatie, bent analytisch sterk en komt snel tot de kern van de (financiële) opgave. Tot slot heb je realiteitszin: je schat de praktische haalbaarheid in van plannen, doelstellingen en actie wat betreft acceptatie en haalbaarheid. Hierover kun je in heldere taal adviseren.

Dit neem je mee:

 • Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt zeer ruime relevante (gemeentelijke) werkervaring binnen het vakgebied
 • Aantoonbare ervaring met complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met een grote verdichtings- en transformatieopgave en versnipperd eigendom
 • Ervaring in het opstellen en uitvoeren van een gebiedsbusinesscase en een exploitatieplan
 • Aantoonbare ervaring met samenwerkingsvormen en financiële constructies
 • Ervaring op het gebied van onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties
Solliciteren

Dit bieden wij

 • naast een uitdagende baan waar jij echt het verschil kan maken bieden wij je veel mogelijkheden tot het volgen van trainingen en opleidingen.
 • De functie wordt de komende tijd opnieuw gewaardeerd. Dit geeft vooralsnog een indicatieve inschaling in schaal 13 met een maximum bruto maandsalaris van max. €6.993 bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur, afhankelijk van je werkervaring.
 • 17,05% individueel keuzebudget dat je naar eigen inzicht kunt besteden (denk aan extra verlof) of volledig laat uitkeren.
 • een contract voor 32 – 36 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • als een ABP-pensioen, een reiskostentegemoetkoming, een thuiswerkvergoeding en -voorzieningen, vakantiedagen, en verlofregelingen passend bij levensgebeurtenissen.
 • om je werk en werktijden in te delen op een manier die bij jou past

Enthousiast?

Solliciteer dan voor de sluitingsdatum van 1 juni. De gesprekken worden in overleg gepland. Een selectieassessment kan onderdeel zijn van de procedure. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid altijd voorrang op externe kandidaten.

Generiek functiegebouw / CAO

Wij maken gebruik van een generiek functiegebouw. Deze functie is toebedeeld aan het generieke profiel: Adviseur F (Schaal 13). Klik hier voor de CAO gemeenten.

Solliciteren
Ik heb interesse, maar ik heb een vraag over de procedure

Madeleine Regenspurg

079 - 3469356
vacatures@zoetermeer.nl

Ik heb interesse, maar ik heb een vraag over de inhoud

Jan van der Meer

079 - 3469349
J.C.van.der.Meer@zoetermeer.nl

Over de afdeling

Het Projectenbureau voert alle projecten uit voor het fysieke domein en vanaf eind 2021 voor de hele gemeente, vanuit een dienstverlenend karakter. Door de implementatie van de Zoetermeerse werkwijze voor Projectmatig Werken vanuit het Projectenbureau wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de realisatiekracht binnen de gemeente en aan een nieuwe manier van werken. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden als gerichte daadkracht, zelfbewust en open contact en in verbinding vernieuwen. Hoogwaardig projectmanagent, een eenduidige werkwijze voor de hele organisatie met een duidelijke, zakelijke en professionele rolverdeling en gelijke verwachtingen, dragen hieraan bij.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.

Meer over ons