Agenda

Preloader
 • Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt..Meer lezen

 • Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor..Meer lezen

 • Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek..Meer lezen

 • Samenwerkingsovereenkomst getekend

  Samenwerkingsovereenkomst getekend

  De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor..Meer lezen

 • Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree..Meer lezen

 • Concept Planuitwerkingskader

  Concept Planuitwerkingskader

  Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het..Meer lezen

 • Overeenkomsten met de initiatiefnemers

  Overeenkomsten met de initiatiefnemers

  Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht..Meer lezen

 • Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

  Luchtfoto Entreegebied 2

  Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase. In april 2021 verwachten we de besluitvorming door de gemeenteraad.

 • Visie Station Entree

  Visie Station Entree

  Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het..Meer lezen

 • Anterieure overeenkomsten

  Anterieure overeenkomsten

  Als het Ruimtelijk kader en de financiële haalbaarheid is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kunnen de initiatiefnemers in het gebied de anterieure overeenkomsten tekenen.

 • Collegebesluit Entree

  Collegebesluit Entree

  Het Entree-team verwacht in mei 2021, het concept Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, concept Beeldkwaliteitsplan en concept Exploitatieplan door het College van B&W te hebben vastgesteld.

 • Zienswijzen Entree

  Luchtfoto Entreegebied 1

  Na het collegebesluit worden het concept MER, ontwerp Bestemmingsplan, concept Beeldkwaliteitsplan en concept Exploitatieplan voor zes weken ter inzage gelegd aan geïnteresseerden. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing worden..Meer lezen

 • Besluitvorming Entree

  Besluitvorming Entree

  Het MER, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieplan worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Over Entree

Wees welkom en kom verder in deze nieuwe stadswijk van Zoetermeer: Entree. Hier woont, werkt, beweegt en ontspant u in het groen. U vindt hier een aantrekkelijke mix van hoogwaardige, betaalbare woningen met stedelijke allure. Entree is een vernieuwende wijk waar duurzaamheid en een actieve leefstijl het groene straatbeeld bepalen. Waar fietsers en wandelaars de ruimte krijgen en u snel gebruik maakt van het OV. Een unieke wijk die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. En dat alles midden in de Randstad.
Meer over Entree

Entree, hier begint Zoetermeer