Agenda

Preloader
 • Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt..Meer lezen

 • Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor..Meer lezen

 • Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek..Meer lezen

 • Samenwerkingsovereenkomst getekend

  Samenwerkingsovereenkomst getekend

  De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor..Meer lezen

 • Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree..Meer lezen

 • Besluitvorming over PUK

  Besluitvorming over PUK

  Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het..Meer lezen

 • Reageren op concepten

  Reageren op concepten

  Eerste kwartaal 2021 u kunt reageren op de concepten van het milieueffectenrapport, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Deze liggen dan ter inzage en u kunt een zienswijze indienen.  ..Meer lezen

Over Entree

Wees welkom en kom verder in deze nieuwe stadswijk van Zoetermeer: Entree. Hier woont, werkt, beweegt en ontspant u in het groen. U vindt hier een aantrekkelijke mix van hoogwaardige, betaalbare woningen met stedelijke allure. Entree is een vernieuwende wijk waar duurzaamheid en een actieve leefstijl het groene straatbeeld bepalen. Waar fietsers en wandelaars de ruimte krijgen en u snel gebruik maakt van het OV. Een unieke wijk die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. En dat alles midden in de Randstad.
Meer over Entree

Entree, hier begint Zoetermeer