Skip to main content

Agenda

Preloader
 • Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld

  Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt..Meer lezen

 • Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

  In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor..Meer lezen

 • Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

  Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek..Meer lezen

 • Samenwerkingsovereenkomst getekend

  Samenwerkingsovereenkomst getekend

  De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor..Meer lezen

 • Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld

  Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree..Meer lezen

 • Concept Planuitwerkingskader

  Concept Planuitwerkingskader

  Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het..Meer lezen

 • Overeenkomsten met de initiatiefnemers

  Overeenkomsten met de initiatiefnemers

  Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht..Meer lezen

 • Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

  Luchtfoto Entreegebied 2

  Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

 • Visie Station Entree

  Visie Station Entree

  Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het..Meer lezen

 • Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

  Luchtfoto Entreegebied 2

  De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

 • Anterieure overeenkomsten

  Anterieure overeenkomsten

  Nu het Ruimtelijk kader en de financiële haalbaarheid op 17 mei 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen de initiatiefnemers in het gebied de anterieure overeenkomsten tekenen.

 • Evenement ‘Entree, maak het mee!’

  Evenement ‘Entree, maak het mee!’

  Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree en het stationsgebied. We praten je graag bij over alle plannen voor dit verrassende..Meer lezen

 • Collegebesluit Entree

  Collegebesluit Entree

  Het College van B&W heeft op 25 januari 2022, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan vastgesteld.

 • Zienswijzen Entree

  Luchtfoto Entreegebied 1

  Van 4 februari tot 18 maart 2022 liggen het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan voor zes weken ter inzage. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing..Meer lezen

 • Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

  Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

  We werken samen met de eigenaren aan Uitwerkingsplannen voor twee gebieden. Dit zijn de gebieden met de kavels West 1 t/m 4 en Oost 1 t/m 8. Ook omwonenden kunnen..Meer lezen

 • Clubactiviteiten Juni

  Clubactiviteiten Juni

  18 juni 2022: Tentoonstelling: Constructie en context (Dag van de architectuur) 18 juni 2022: Tentoonstelling: Hoogbouw in Zoetermeer (Dag van de architectuur) 18 juni 2022: Stadsmaquette Zoetermeer (Dag van de..Meer lezen

 • Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

  Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

  We gaan samen met de eigenaar werken aan een uitwerkingsplan voor de kavels van de Entreepoort aan de noordkant van het station. Omwonenden ontvangen later in het jaar een uitnodiging..Meer lezen

 • Participatie Terra Nova

  Participatie Terra Nova

  Als vervolg op de bijeenkomst in december 2021 is er op 22 juni 2022 een bijeenkomst voor omwonenden met een terugkoppeling van het verwerken van de participatiereacties in het ontwerp..Meer lezen

 • Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

  Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

  Op 30 juni kun je de tussenstand van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte bekijken en reageren. Lees hier de uitnodiging. De openbare ruimte wordt steeds verder uitgewerkt. Het..Meer lezen

 • Transformatie Terra Nova

  Transformatie Terra Nova

  De sloopwerkzaamheden van Terra Nova zijn waarschijnlijk voor de bouwvakantie afgerond. Na afgifte van de omgevingsvergunning kan een start worden gemaakt met het inbouwen van de nieuwe woningen. 

 • Participatie plintgebouw Station

  Participatie plintgebouw Station

  Op 30 augustus kun je het ontwerp van een plintgebouw aan de noordzijde van de Nelson Mandelabrug en een fietsbrug bekijken. Het plintgebouw heeft een stationshal en een fietsenstalling. Voor..Meer lezen

 • Fotowedstrijd

  Fotowedstrijd

  Welke klik heb jij met Entree? In deze nieuwe stadswijk in Zoetermeer woon, werk, beweeg en ontspan je straks in het groen. Maar er is ook nu al heel veel te..Meer lezen

 • Bijpraatbijeenkomst klankbordgroepen en buurtvertegenwoordigers

  Bijpraatbijeenkomst klankbordgroepen en buurtvertegenwoordigers

  Op 14 februari is er een bijpraatbijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep Openbare ruimte,  de klankbordgroep Station en het overleg met de buurtvertegenwoordigers.

 • Participatie Beweegroute

  Participatie Beweegroute

  Op 21 februari is er bij Club Entree een participatiebijeenkomst over de beweegroute die er komt door Entree, Meerzicht en Driemanspolder. Meer informatie volgt.

 • Raadsvoorstel heroverweging brandweerkazerne abdissenbos

  Raadsvoorstel heroverweging brandweerkazerne abdissenbos

  Door de gestegen bouwkosten vallen de totale investeringskosten voor de bouw van de kazerne hoger uit dan het beschikbare budget. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk en wenselijk..Meer lezen

Over Entree

Wees welkom en kom verder in deze nieuwe stadswijk van Zoetermeer: Entree. Hier woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Je vindt hier een aantrekkelijke mix van hoogwaardige, betaalbare woningen met stedelijke allure. Entree is een vernieuwende wijk waar duurzaamheid en een actieve leefstijl het groene straatbeeld bepalen. Waar fietsers en wandelaars de ruimte krijgen en je snel gebruik maakt van het OV. Een unieke wijk die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. En dat alles midden in de Randstad.
Meer over Entree